Konsultacje dla klasy VIII

Podajemy grafik konsultacji dla uczniów klasy VIII.