Konsultacje dla uczniów

Przedstawiamy harmonogram konsultacji uczniów z nauczycielami.