Młodzieżowy Przewodnik

Zapraszamy na nową stronę – Młodzieżowy Przewodnik pokazujący miejsca ciekawe dla młodzieży z 6 regionów Europy, w tym koło Kudowy – Zdroju. Przewodnik był współtworzony także przez uczniów naszej szkoły!

W kwietniu 2019r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Nr projektu : 2018-3-PL01-KA205-061170), który nosił tytuł Youth Media Clubs (Młodzieżowe Kluby Medialne) i zakładał zaangażowanie młodzieży zainteresowanej mediami, młodzieży, która próbuje swoich sił w biuletynach szkolnych, radiu szkolnym i mediach społecznościowych. Do współpracy zaprosiliśmy znane nam z poprzednich projektów szkoły z Litwy, Rumunii i Turcji, ale także nowych partnerów z organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży: organizację 4YOUTH Z Grecji i organizację International Initiatives for Cooperation z Bułgarii.

Celem projektu było odkrywanie w najbliższym otoczeniu miejsc interesujących dla młodych ludzi i ich promocja.  Każda grupa chciała odkryć miejsca, które mogą być interesujące dla ich rówieśników, a które znajdują się w pobliżu ich domów – szlaki, trasy rowerowe, spływy kajakowe, miejsca ciekawego wolontariatu (głównie związane z ekologią), miejsca związane z kulturą i dialogiem – wydarzenia, instytucje. Efektem końcowym naszej pracy jest Przewodnik dla Młodzieży skonstruowany przez uczestników. Przewodnik zawiera 60 wpisów, po 10 z każdego państwa i, aby go stworzyć wykorzystaliśmy nasze umiejętności pisania tekstów, przeprowadzania wywiadów, robienia zdjęć, tworzenia filmów i elementów grafiki komputerowej. Mieliśmy też szanse doskonalić te wszystkie umiejętności  i poszerzać wiedzę podczas wielu szkoleń, które odbyły się w Grecji i Turcji. Projekt zakończył się 30.kwietnia 2020r. Efekty naszej pracy można oglądać na www.youthmediaclubs.eu