Rozwój kadry pedagogicznej

Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny realizuje projekt rozwoju kadry w celu lepszego zrozumienia potrzeb swoich uczniów. Za nami 5cio dniowe szkolenie z trenerkami z Islandii i proces wdrażania pomysłów. Szkoła staje się bardziej demokratyczna, większy nacisk kładziemy na ocenianie kształtujące i aktywne metody nauczania.

Projekt podnoszenie kompetencji nauczycielek i nauczycieli w sferze wspierania zindywidualizowanego rozwoju uczniów korzystał z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kadry Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w zindywidualizowanym diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych dzieci.

link do strony MF EOG