Wymiany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny jesienią tego roku zacieśniał międzynarodową współpracę z dwoma zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech i na Litwie.
We wrześniu gościliśmy w Krzyżowej, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży na wymianie poświęconej wolontariatowi. Grupa uczennic i uczniów z naszej szkoły i z Litwy nie tylko rozmawiała na temat pomagania ale aktywnie włączyła się w lokalne akcje woluntarystyczne – w schronisku dla koni, w akcji sprzątania rzeki, ekologiczną akcję w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz w naszej szkole. Projekt „Razem możemy więcej” został sfinansowany ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.
W październiku wspólnie z grupą uczniów z Niemiec, z Jeny wyjechaliśmy do Wrocławia a później gościliśmy naszych niemieckich przyjaciół w Kudowie – Zdroju. Tym razem nasze warsztaty i działania skierowane były na ekologię. Uczestniczyliśmy w warsztatach, akcjach i poznawaliśmy miejsca edukacyjne związane z ekologią (m.in.: Hydropolis). Projekt „2b_Eco” dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Wszystkie te działania pomagają naszym uczniom poznawać i odkrywać świat przez pryzmat drugiego człowieka, poznawać inne kultury, przełamywać stereotypy a także doskonalić znajomość języka angielskiego.