Konferencja „Z nami – o nas”

Zapraszamy na konferencję dotyczącą wspierania obywatelskiej aktywności i partycypacji młodzieży w życiu publicznym w lokalnym otoczeniu: „O nas – z nami”. Konferencję realizuje klasa 8 w ramach swego projektu realizowanego na zajęciach Wiedza o Społeczeństwie.
Konferencję planujemy w Kudowie-Zdroju w dniu 17 maja 2024 i będzie ona skierowana do przedstawicieli samorządów szkolnych z klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z powiatu kłodzkiego (max 3 osoby ze szkoły). Wraz z młodzieżą zapraszamy Państwa  opiekunów a także zainteresowanych przedstawicieli władz samorządowych.

Konferencja zawierać będzie dwie części – wykładową, na której głos zabiorą m.in.: europosłanka Janina Ochojska (założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej), Justyna Suchecka – Jadczak, pisarka i dziennikarka TVN od lat zajmująca się edukacją i partycypacją młodzieży, Marcin Skocz z wrocławskiego stowarzyszenia Semper Avanti a także przedstawiciele młodzieżowych rad miejskich z poziomu województwa, powiatu i gminy. Druga część konferencji w naszym zamyśle będzie miała charakter warsztatowy, w czasie którego uczestnicy przy wsparciu animatorów – członków rad młodzieżowych i obecnych samorządowców poszukiwać będą pomysłów i rozwiązań dotyczących angażowania młodzieży w lokalne życie publiczne. Wydarzenie jest bezpłatne.

Program

Część wykładowa

8.45 – 9.00 – rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 – powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji przez klasę 8 ze Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju, prezentacja ich projektu edukacyjnego

9.15 – 10.00 – Janina Ochojska, europosłanka „Wielka rola młodzieży w budowaniu świata wokoło nas” wykład na bazie doświadczeń z Parlamentu Europejskiego oraz pracy z aktywistami młodzieżowymi w całej UE

10.00 – 10.30 – Marcin Skocz – Stowarzyszenie „Semper Avanti” – doświadczenia w zakładaniu i funkcjonowaniu młodzieżowych rad w województwie dolnośląskim.

10.30 – 11.00 – Justyna Suchecka – Jadczak, dziennikarka i pisarka „Nidy o Was – bez Was” o wielkie roli młodych w ludzi w zmienianiu świata  na lepszy i nie zawsze podążaniu głównym nurtem

11.00 – 11.45 – Młodzieżowe Rady na poziomie sejmików wojewódzkich, powiatu i gminy: Paweł Lekan (przewodniczący MR przy Sejmiku Województwa), Igor Sławiński (przewodniczących MR w Kłodzku)

11.45 – 12.15 – przerwa kawowa

Część warsztatowa

12.15 – 14.00 praca warsztatowa w grupach mieszanych pod opieką animatorów – członków rad młodzieżowych oraz prezentacja wyników prac na forum

14.00 – zakończenie konferencji

 
 
Formularz zgłoszeniowy (aktywny do wyczerpania miejsc)