tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

Bez kategorii

Konferencja „Z nami – o nas”

Zapraszamy na konferencję dotyczącą wspierania obywatelskiej aktywności i partycypacji młodzieży w życiu publicznym w lokalnym otoczeniu: „O nas – z nami”. Konferencję realizuje klasa 8 w ramach swego projektu realizowanego na zajęciach Wiedza o Społeczeństwie.

spotkanie rodziców

To już jutro – wtorek, 17 października o g. 18.00 – spotkanie rodziców uczennic i uczniów klas 4, 6 i 7 dotyczące pilotażowego programu radzenia sobie ze stresem i zwiększania efektywności uczenia się:) Zapraszamy!