tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

HISTORIA SZKOŁY

Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny powstał jako Zespół Szkół Społecznych w 2006 roku dzięki inicjatywie i wielkiej mobilizacji mieszkańców dzielnicy Kudowy – Zdroju – Słonego.

Postanowili oni nie dopuścić do zniknięcia z mapy miasta szkoły w Słonym i likwidowaną szkołę publiczną reaktywowali jako szkołę społeczną.

We wrześniu 2016 roku obchodziliśmy 10. rocznicę działalności naszej szkoły. Przez ten czas placówka na trwałe wpisała się w historię naszego miasta, wykształciła absolwentów, którzy stanowią część dorosłego już społeczeństwa Kudowy – Zdroju. To coraz bardziej nowoczesna szkoła, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, odnowione sale lekcyjne i zmodernizowane boisko sportowe. Nastawiona na dobro ucznia, sprawnie współpracująca z rodzicami, wspierana działaniami Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” kształci młodzież, której wyniki egzaminów dają powody do dumy, satysfakcji i zadowolenia. Nasi podopieczni działają także na rzecz środowiska lokalnego, współpracują z organizacjami pozarządowymi, biorą udział w akcjach charytatywnych, co czyni z nich ludzi wrażliwych, otwartych na potrzeby innych, potrafiących funkcjonować w grupie.

W listopadzie 2016 szkoła otrzymała Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, jako laureatka Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła”.