tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

media clubs

W okresie III 2019 – VIII 2020 szkoła będzie realizować kolejny projekt w ramach Erasmus+ „Media Clubs”. Projekt jest wspólnym dziełem 6 grup młodzieży z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Grecji, które aktywnie działają w sferze mediów.
Wszystkie grupy młodzieży zaangażowanej w projekcie interesują się mediami – próbują swych sił w szkolnych gazetkach, szkolnym radiu, w mediach społecznościowych. Każda z grup chce nabywać nowe umiejętności, ćwiczyć je w praktyce i rozwijać swe pasje.
Ponieważ jest to młodzież aktywna społecznie, wyczulona na problemy istniejące w jej najbliższym środowisku, uczestnicy postanowili, iż osią – tematem ich wspólnej pracy będzie odkrywanie w najbliższym środowisku miejsc ciekawych dla młodzieży i ich promocja.
Nasze grupy chcą odkrywać miejsca, które zaciekawiłyby ich rówieśników, a które znajdują się w blisko ich domów – szlaki, trasy rowerowe, spływy kajakowe, miejsca ciekawego wolontariaty (głównie związanego z ekologią), miejsca związane z kulturą i dialogiem – imprezy, wydarzenia, instytucje.