tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

NASZE PROJEKTY

„Superkoderzy”

Od września 2020 roku klasa VII dołączyła do grona #SuperKoderów. Jest to projekt finansowany przez fundację Orange. #SuperKoderzy to świetna zabawa programowania, robotyki oraz nauka nowych technologicznych rozwiązań. 22 uczniów pod opieką Joanny Mikusek-Przystajko będzie odkrywać fizykę, a towarzyszyć im będą dwa białe Photony. Odkrywanie fizyki to nauka kreatywności, kodowania oraz łączenia przyjemnego z pożytecznym.

„Projekt Erasmus+, Eko-lokalnin 2.0, projekt Europejskiego Korpusu Solidarności. ”

Projekt Eko-lokalni realizowany jest przez 5 wolontariuszy EKS związanych blisko ze szkołą w Słonem. Zakłada on serię zdarzeń, które pozwolą lokalnej społeczności na poszerzenie wiedzy o wyzwaniach ekologicznych i sposobach działania, aby żyć bardziej ekologicznie.

czytaj dalej

Program POWER „Myśl globalnie – działaj lokalnie”

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowany w ramach programu POWER „Myśl globalnie – działaj lokalnie”
Projekt realizowany jest we współpracy z dwoma szkołami – pierwsza to szkoła Leonadro z Niemiec, z Jeny oraz szkoła Aukstelke z Litwy. Projekt ma trwać rok i zakłada 2 wymiany, łącznie dla 20 uczniów – jedna na Litwie we wrześniu 2021r. oraz jedną w Niemczech wiosną 2022.

czytaj dalej
 

Erasmus +, Podnoszenie kompetencji kadry

Erasmus +, Podnoszenie kompetencji kadry w myśl Arystotelesa „Ci,którzy wiedzą, wiedzą. Ci, którzy rozumieją, uczą”. Projekt pozwalający na udział naszych nauczycielek i nauczycieli w następujących 6 szkoleniach organizowanych przez europejskie instytucje szkolące:

czytaj dalej
 

Fundacja PZU z Kulturą

Projekt „Magia teatru dla najmłodszych”, który współfinansuje Fundacja PZU. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju. Dzięki projektowi wszyscy uczniowie i uczennice odwiedzą Wrocławski Teatr Lalek, wezmą udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu a już w Kudowie, zainspirowani kontaktem ze sztuką stworzą swe własne, klasowe teatrzyki, które pokażemy szerszej publiczności. Projekt potrwa do kwietnia 2022r.

 

„Non-formal and better” with our parter in Nachod – Decko.

We implement a new project funded by Visegrad Fund „Non-formal and better” with our parter in Nachod – Decko.

The main base for the project and its activities is continuation of colaboration between institutions in Kudowa – Zdrój and Nachod. This year we would like to strenghten our skills in non-formal edukaction. In close colaboration with Decko we do within the project: job shadowing and study visits, seminars and workshops and we share our good practicies regarding non – formal education.

Realizujemy nowy projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki „Non-formal and better” z naszym partnerem w Nachodzie – Domem Kultury Decko.

Główną podstawą projektu i jego działań jest kontynuacja współpracy pomiędzy instytucjami w Kudowie – Zdroju i Nachodzie. W tym roku chcielibyśmy wzmocnić nasze umiejętności w edukacji pozaformalnej. W ścisłej współpracy z firmą Decko wykonujemy w ramach projektu: job shadowing i wizyty studyjne, seminaria i warsztaty oraz dzielimy się naszymi dobrymi praktykami w zakresie edukacji pozaformalnej.

 Odnośnik do strony Visegrad Fund

Przestrzeń dla Przyrody

Dzięki zaangażowaniu 4 uczennic z klasy 4, 5 i 6 szkoła otrzymała I nagrodę w konkursie Przestrzeń dla Przyrody, który organizowany był przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności w tworzeniu przestrzeni dla przyrody i przygotowanie planu zagospodarowania terenu z wykorzystaniem naturalnej roślinności w najbliższym otoczeniu, tzn. na terenie szkoły lub terenach przyległych. Dzięki nagrodzie wiosną 2022 przy szkole powstanie ogród :).

Projekty wspierane przez Gminę Kudowa – Zdrój

W 2021 dzięki współpracy Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” z Gminą Kudowa – Zdrój realizowane są dwa projekty : „Z ekologią na Ty!” Oraz „Aktywni i nieobojętni!”. Projekty te wspierają edukację ekologiczną oraz działalność szkolnego wolontariatu.

Projekt szkoleniowy dla nauczycieli

W roku szkolnym 2021/22 szkoła realizuje projekt finansowany z Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), z Funduszy Islandii, Liechteinstain i Norwegii. W ramach szkolenia z islandzkimi trenerami nauczyciele naszej szkoły poznają tajniki zindywidualizowanego diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci.

link do strony MF EOG

Polsko-czeski projekt sportowy „Razem uprawiamy sport”

Projekt realizowany jest od X.2021 do VI.2022 z Miastem Nachod i szkołą podstawową w Nachodzie im. Masaryka a finansowany jest w ramach projektów Euroregionu Glacensis. W ramach projektu uczniowie obu szkół spotkają się na 10 akcjach sportowych po obu stronach granicy.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ na zakup nowości czytelniczych i lektur.