tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

NASZE PROJEKTY

„Superkoderzy”

Od września 2020 roku klasa VII dołączyła do grona #SuperKoderów. Jest to projekt finansowany przez fundację Orange. #SuperKoderzy to świetna zabawa programowania, robotyki oraz nauka nowych technologicznych rozwiązań. 22 uczniów pod opieką Joanny Mikusek-Przystajko będzie odkrywać fizykę, a towarzyszyć im będą dwa białe Photony. Odkrywanie fizyki to nauka kreatywności, kodowania oraz łączenia przyjemnego z pożytecznym.
[/ms_heading]

„Lokalnie o edukacji globalnej”

Od września 2019r. w naszej szkole mają miejsca rożne wydarzenia w ramach projektu Lokalnie o edukacji globalnej. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Fundację Edukacja dla Demokracji. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu nasi uczniowie we wrześniu mogli wziąć udział w akcji Góry są w porządku. W październiku w szkole odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów wszystkich klas. Po warsztatach każda z klas przygotowała plakat z pomysłami dotyczącymi ekologii. Pod koniec października oraz na początki listopada naszą szkołę odwiedził uchodźca z Syrii oraz imigranta z Kenii. Część warsztatów prowadzona była w języku angielskim. W listopadzie odbyła się Żywa Biblioteka oraz wystawa prezentująca ich prace w kontekście edukacji globalnej. Prace uczniów wystawione zostały w Pijalni Wód w Parku Zdrojowym.
Celem projektu było przygotowanie uczniów do odbioru treści z zakresu edukacji globalnej oraz poszerzenie perspektywy myślenia i postrzegania problemów w wymiarze globalnym.
[/ms_heading]

„Projekt Erasmus+, Eko-lokalni, projekt Europejskiego Korpusu Solidarności. ”

Projekt Eko-lokalni realizowany jest przez 5 wolontariuszy EKS związanych blisko ze szkołą w Słonem. Zakłada on serię zdarzeń, które pozwolą lokalnej społeczności na poszerzenie wiedzy o wyzwaniach ekologicznych i sposobach działania, aby żyć bardziej ekologicznie.
1. „zero waste” – warsztaty w szkole dla społeczności lokalnej. Warsztaty o tym jak żyć w koncepcji „zero waste” – jak wcielić to w życie – dla dzieci i dla dorosłych.
2. „segregacja” – warsztaty dla uczniów w szkole oraz otwarte zawody na pikniku ekologicznym dla rodzin – w segregacji śmieci i wiedzy o odpadach.
3. „oszczędzanie” – propagowanie świadomego korzystania z tego mamy -odwiedzenie Centrum Poszanowania Energii, promowanie kudowskich wód mineralnych poprzez nagłaśnianie wagi korzystania z wielorazowych bidonów a nie kupowanie kolejnych butelek z wodą; chcemy także zorganizować warsztaty kulinarne z kuchni wegetariańskiej i wegańskiej.
4. „porządkowanie”- promowanie i współtworzenie z Parkiem Narodowym Gór Stołowych wspaniałej akcji czyszczenia szlaków w parku. Akcja „Góry są w Porządku” odbywa się cyklicznie a tym razem wsparlibyśmy ją naszym udziałem, promowaniem i zachęcaniem młodzieży do wspólnego działania.
5. „patrzenie naprzód” – akcja sadzenia drzew w parku Narodowym Gór Stołowych.

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi naszej lokalnej społeczności na wyzwanie jakim jest dziś ochrona środowiska. Chcemy promować takie idee jak piramida świadomego konsumenta, koncepcje „zero waste” wcielane w życie na co dzień – małymi krokami. W projekcie chcemy promować ekologie w praktyce – poprzez sadzenie drzew, sprzątanie szlaków, szycie woreczków na zakupy, częstsze korzystanie z rowerów i bidonów, właściwe segregowanie śmieci. Chcemy by nasze działania w projekcie inspirowały ludzi wokoło do bardziej świadomych decyzji i większej dbałości o środowisko.

Matematyka jest wszędzie

„Matematyka jest wszędzie” – hasło, które towarzyszy naszym uczniom od września 2017r. i już w kolejnym roku szkolnym jest kontynuowane. Dzięki dotacji z Fundacji z mBanku, uczniowie znów wyszli z ławek szkolnych, by przekonać się, że matematykę można znaleźć wszędzie.
czytaj dalej

 

„Naszej jedno miasto: Kudowa Zdrój – Nachod”

We start a new project funded by Visegrad Fund „Our one city: Kudowa – Zdrój – Nachod” with our parter school in Nachod!

The main base for the project and its activities is the European City Kudowa – Zdrój – Nachod and its Strategy for Development. Document from 2012 states clearly that both sides of the border should do all the efforts to strengthen transborder collaboration also in the field of youth, education, culture and sport. What is crucial both sides should use existing infrastructure and exchange in its use and development. Base of above mentioned strategy and growing atmosphere of integration both partner schools would like to strengthen their efforts in joint process of building one city – European City Kudowa – Zdrój – Nachod. This project aims in building one year of joint activities in the area of language, culture and sport between students of both schools. Within the project we will share our infrastructure, teachers, know – how, good practices and give chance our students to develop new skills and obtain new knowledge. Thanks to the implementation of this project we will help youth people to meet, learn each other languages, have fun in sports and cultural activities and finally overcome stereotypes which exist on both sides of the border.

Zaczynamy kolejny projekt międzynarodowy – tym razem wraz ze szkołą z Nachoda realizujemy projekt „Nasze jedno miasto: Kudowa – Zdrój – Nachod” finansowany przez Fundusz Wyszehradzki.

Główną bazą projektu i jego działań jest Europejskie Miasto Kudowa – Zdrój – Nachod i jego Strategia Rozwoju. Dokument z 2012 r. wyraźnie stwierdza, że obie strony granicy powinny dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić współpracę transgraniczną również w dziedzinie młodzieży, edukacji, kultury i sportu. Najważniejsze, aby obie strony korzystały z istniejącej infrastruktury i wymieniały się jej wykorzystaniem i rozwojem. Celem tego projektu jest zbudowanie jednego roku wspólnych działań w dziedzinie języka, kultury i sportu między uczniami obu szkół. W ramach projektu podzielimy się naszą infrastrukturą, nauczycielami, know-how, dobrymi praktykami i damy szansę naszym studentom na rozwijanie nowych umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy. Dzięki realizacji tego projektu pomożemy młodzieży spotkać się, uczyć się języków obcych, bawić się w zajęciach sportowych i kulturalnych i wreszcie przezwyciężyć stereotypy, które istnieją po obu stronach granicy.

 Odnośnik do strony Visegrad Fund