tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

NASZE PROJEKTY

Wymiany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymian Młodzieży

Projekt „Razem możemy więcej” był skierowany do grupy młodzieży z Polski (szkoła w Kudowie – Zdroju) i Litwy (Siauliai) w wieku 14-15.
Uczestniczyło w nim 20 uczniów i 4 opiekunów. Tematem przewodnim projektu był wolontariat i aktywizacja młodzieży do działania dla innych lub na rzecz ważnych spraw.
czytaj dalej

Polsko-czeski projekt sportowy „Razem uprawiamy sport”

Projekt „Razem uprawiamy sport” Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002894, realizowany jest od X 2021 do VI 2022 przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” z Miastem Nachod i szkołą podstawową w Nachodzie im. Masaryka.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W ramach projektu uczniowie obu szkół spotkają się na 10 akcjach sportowych po obu stronach granicy. Uczniowie wzmocnią integrację i aktywizację po okresie pandemii.
W projekcie zaplanowano 5 spotkań po stronie polskiej (jazda na rolkach, pływanie, rajd rowerowy, turniej ogólno-sportowy), w których weźmie udział łącznie 100 uczestników ze strony polskiej i 100 uczestników ze strony czeskiej. Polscy uczniowie wezmą udział w zajęciach na krytym lodowisku w Nachodzie, realizowanych przez partnera.

Erasmus +, Podnoszenie kompetencji kadry

Erasmus +, Podnoszenie kompetencji kadry w myśl Arystotelesa „Ci,którzy wiedzą, wiedzą. Ci, którzy rozumieją, uczą”. Projekt pozwalający na udział naszych nauczycielek i nauczycieli w następujących 6 szkoleniach organizowanych przez europejskie instytucje szkolące:

czytaj dalej
 

 

„Non-formal and better” with our parter in Nachod – Decko.

We implement a new project funded by Visegrad Fund „Non-formal and better” with our parter in Nachod – Decko.

The main base for the project and its activities is continuation of colaboration between institutions in Kudowa – Zdrój and Nachod. This year we would like to strenghten our skills in non-formal edukaction. In close colaboration with Decko we do within the project: job shadowing and study visits, seminars and workshops and we share our good practicies regarding non – formal education.

Realizujemy nowy projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki „Non-formal and better” z naszym partnerem w Nachodzie – Domem Kultury Decko.

Główną podstawą projektu i jego działań jest kontynuacja współpracy pomiędzy instytucjami w Kudowie – Zdroju i Nachodzie. W tym roku chcielibyśmy wzmocnić nasze umiejętności w edukacji pozaformalnej. W ścisłej współpracy z firmą Decko wykonujemy w ramach projektu: job shadowing i wizyty studyjne, seminaria i warsztaty oraz dzielimy się naszymi dobrymi praktykami w zakresie edukacji pozaformalnej.

 Odnośnik do strony Visegrad Fund

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ na zakup nowości czytelniczych i lektur.