tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

O STOWARZYSZENIU „NASZA SZKOŁA”

Stowarzyszenie ”Nasza Szkoła” powstało w 2005 roku z inicjatywy rodziców, którzy chcieli, aby szkoła w Słonym (dzielnica Kudowy – Zdroju) mająca ulec likwidacji  dalej funkcjonowała.

Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju, który działa na prawach szkoły publicznej.

Członkowie Stowarzyszenia raz na dwa lata wybierają spośród siebie na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Stowarzyszenia, który prowadzi bezpośredni nadzór nad Zespołem.
Z perspektywy kilkunastu lat działalności widać, że kontynuacja założeń poprzedników trwa, a obrany kierunek prowadzenia szkół okazał się właściwy. Zyskano następnych zwolenników – rodziców angażujących się na rzecz stowarzyszenia i szkół.

Udział w pracach stowarzyszenia daje członkom możliwość kreowania wizerunku szkół, co wynika z poczucia odpowiedzialności za tych, których kształcimy i wychowujemy dziś, by mogli dobrze żyć jutro.