tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

PLAN ZAJĘĆ NA BASENIE

Baseny we wrześniu i październiku:

Zerówka – w poniedziałki: 21.09, 5.10, 19.10
Klasa I – w poniedziałki: 28.09, 12.10, 26.10
Klasa II –  w środy: 16.09, 30.09, 14.10, 28.10
Klasa III – w środy: 23.09, 7.10, 21.10
Klasa IV – w piątki: 2.10, 16.10, 30.10
Klasa V – w środy: 16.09, 30.10, 14.10, 28.10
Klasa VI –  w piątki: 18.09, 2.10, 16.10, 30.10
Klasa VII –  w poniedziałki: 14.09, 28.10, 12.10, 26.10
Klasa VIII –  w czwartki: 15.10, 29.10