tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

Projekt 2be_Eco

Naszym wspólnym celem w projekcie jest wzajemne poznanie i integracja młodzieży z dwóch szkół – szkoły Leonardo w Jenie oraz szkoły w Kudowie – Zdroju – Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Celem projektu jest także zwiększenie świadomości związanej z globalnymi problemami ekologicznymi i wypracowanie sposobów jak im przeciwdziałać lokalnie, w najbliższym otoczeniu.
Dzięki projektowi młodzież nie tylko zwiększy swą wiedzę, ale przede wszystkim świadomość swych działań. Zobaczy jak jej codzienne życie wpływa na stan środowiska i jak można ten negatywny wpływ ograniczać wokół siebie. Działania projektowe pozwolą na to aby uczestnicy wiedzę i pomysły zrealizowali w praktyce w swych środowiskach.
Uczestnikami projektu są młodzi ludzie z dwóch państw partnerskich, ze szkół, które łączy zainteresowanie tematyką globalną i pracą z młodzieżą nie tylko w ramach formalnej nauki. Uczestnicy to uczniowie, których zainteresowaniem jest ekologia, tematyka globalna a także formy angażowania się w lokalnym środowisku.
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.