tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

STREFA PEDAGOGA

Gdy dziecko idzie do pierwszej klasy

 

Już za chwilę rozbrzmi pierwszy dzwonek. Nowy rok szkolny, nowe klasy, nowe wyzwania. Także i dla rodziców tych dzieci, które idą do pierwszej klasy. Rodzicu, przygotuj swoje dziecko, ponieważ rozpoczęcie nauki jest wyzwaniem dla dziecka, nową sytuacją i sporą zmianą. Podpowiadamy jak to zrobić:

1. Odwiedź z dzieckiem szkołę. Przejdź się po korytarzach, wejdź do sali w której będzie się uczyć. Przywitajcie się z panią Sekretarką, czy z panem Woźnym. Po prostu pozwiedzajcie szkołę. Pobądźcie w niej. Niech dziecko pozna nowe kąty, oswoi się z gwarem, niech zobaczy i obejrzy budynek, który będzie jego drugim domem. Dobrym czasem aby zrobić wycieczkę po szkole są np. dni otwarte, pikniki czy np. dzień sportu.

2. Przejdźcie razem drogę do szkoły aby mogło poznać nowe miejsca. To dobry czas aby szczerze porozmawiać z dzieckiem o szkole i nowych wyzwaniach, które będą na nie czekać. Pamiętaj, że dziecko do lat 7 nie może samo wracać do domu.

3. Ważne aby rozmowom o szkole towarzyszyło pozytywne nastawienie rodziców. Rodzicu unikaj mówienia przy dziecku o swoich obawach, za to spróbuj wskrzesić zapał dziecka do nowego miejsca.

4. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole. Szczerze i otwarcie, bo to czego nie znamy budzi lęk. Opowiadaj jak to było, gdy Ty byłeś uczniem. Pokaż zdjęcia, jeżeli masz to świadectwa czy inne pamiątki z lat szkolnych. Opowiedz dziecku jak będzie wyglądał jego dzień w szkole, co będzie robić oraz jakie są różnice między szkołą a przedszkolem.

5. Pójdźcie razem na zakupy. Pozwól dziecku wybrać sobie piórnik, plecak czy okładki zeszytów. Celebrując ten czas sprawisz, że dziecko będzie z niecierpliwością czekać dnia, aż będzie mogło skorzystać z nowego piórnika czy wybranych kredek.

Na koniec pamiętajmy że ważne jest pierwsze wrażenie, które zacznie klarować się przy rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzicu, bądź tam z dzieckiem. Wspieraj, zachęcaj do nawiązywania nowych znajomości, po czym uczcijcie nowy rok szkolny lodami.

Kiedy przyjść do pedagoga szkolnego?

 

Jeśli jesteś uczniem przyjdź do pedagoga gdy:

– znajdujesz się w trudnej sytuacji, także materialnej,
– potrzebujesz z kimś porozmawiać o sobie lub o swoich problemach,
– czujesz się samotny, przygnębiony lub smutny,
– nie radzisz sobie z czymś, np. z uczeniem się lub nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem czy kolegą/koleżanką,
– targają Tobą różne emocje,
– masz duże pokłady energii aby pomagać innym (wolontariat), a przy tym pomysły, które chcesz realizować.
Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy tylko poczujesz taką potrzebę, nie tylko gdy masz problem, ale także wtedy gdy chcesz się chociażby czymś pochwalić.

 

Jeśli jesteś rodzicem zwróć się do pedagoga gdy:

– zachowanie Twojego dziecka Cię niepokoi,
– masz obawy dotyczące wyników w nauce oraz tego w jaki sposób Twoje dziecko funkcjonuje w szkole, chcesz poznać sytuację szkolną swojego dziecka,
– widzisz trudności u swojego dziecka,
– w Twoim życiu dzieje się coś ważnego/trudnego co może wpłynąć na dziecko,
– chcesz zadbać o swoje relacje z dzieckiem,
– nie wiesz jak reagować w różnych sytuacjach wychowawczych i potrzebujesz wsparcia w tym zakresie,
– potrzebujesz pomocy.
Rodzicu, przyjdź do pedagoga, gdy chcesz porozmawiać o swoich dziecku.

 

PEDAGOG SZKOLNY
Joanna Mikusek-Przystajko

telefon kontaktowy:

 


Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.