tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin Szkoły

Regulamin Szkoły razem ze Statutem mają pomagać w tworzeniu odpowiedniego klimatu do nauki i pracy. Znajdują się w nim prawa i obowiązki oraz ustalenia dla wszystkich, którzy Szkołę tworzą – uczniów i nauczycieli. Regulamin wyraża także oczekiwania Szkoły wobec osób powierzających jej swoje dzieci oraz tych, którzy są dlań życzliwi i pomocni. Mamy nadzieję, iż z udziałem Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły, Regulamin będzie podlegał modyfikacjom, by mógł sprostać nowym wymaganiom i wyzwaniom przyszłości, przed którymi stoi nasza Szkoła.

POBIERZ REGULAMIN

Statut Szkoły

Statut Zespołu jest podstawowym dokumentem regulującym najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem placówki, jej działalnością edukacyjną i pracą wychowawczą. Jest zbiorem przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju, a także prawa, kompetencje i obowiązki jej poszczególnych podmiotów. Dokument ten prezentuje humanistyczny sposób pojmowania świata, jest zgodny z powszechnie uznanymi normami etycznymi i w pełni otwarty na potrzeby młodego Człowieka. 

STATUT SZKOŁY DO POBRANIA

Przedmiotowe zasady oceniania

POBIERZ PZO

Procedura postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem

POBIERZ PROCEDURY

Praca logopedy

POBIERZ INFORMACJE