tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

Wymiana z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Projekt „Razem możemy więcej” był skierowany do grupy młodzieży z Polski (szkoła w Kudowie – Zdroju) i Litwy (Siauliai) w wieku 14-15. Uczestniczyło w nim 20 uczniów i 4 opiekunów. Tematem przewodnim projektu był wolontariat i aktywizacja młodzieży do działania dla innych lub na rzecz ważnych spraw.
Celem projektu było nie tylko wzajemne poznanie się młodzieży, wspólne działania, pokonanie stereotypów i nawiązanie głębszych relacji między młodymi Litwinami i Polakami.
Tak jak założyliśmy projekt był czasem 5 dni intensywnej i ciekawej pracy warsztatowej przeplatanej akcjami pomocowymi (wolontariat w praktyce) a osadzony był w doskonałym miejscu na spotkania młodzieży – w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym ”Krzyżowa” prowadzonym przez Fundację ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
To wyjątkowe miejsce pomogło nam w zacieśnianiu więzi – młodzież z Litwy i Polski wspólnie spędziła niesamowity czas, pracując warsztatowe, działając i spędzając ze sobą każdą wolną chwilę- grając w piłkę, siedząc przy ognisku, grając w planszówki.
Projekt pełen był różnorodnych działań – w przyrodzie, na rzecz innych, dla zwierząt. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dzięki pracy warsztatowej powstały też materiały plansze z cytatami osób o których mówiliśmy na warsztatach (osób z Polski i Litwy które pomagają innym) a także w naszej szkole uczniowie zrobili świetny film o pomaganiu i znaczeniu wolontariatu.
Projekt ciężko było nam skończyć. Popłynęły łzy wzruszenia na koniec. I one pokazały nam najlepiej, że więzi zostały zbudowane a stereotypy zostawiliśmy daleko za sobą!
Projekt został sfinansowany ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.