tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

ZAKOŃCZONE

Mega Misja Fundacji Orange

Nasza szkoła w roku 2018/2019 realizuje projekt MegaMisji. MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Dlatego warto zachęcać dzieci do poznawania zasad bezpiecznego internetu oraz przygotować je do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. Można to robić poprzez zabawy edukacyjne, w grupie i w szkole, gdzie najmłodsi spędzają dużo czasu.
Projekt finansuje Fundacja Oragne

 

„Wspieranie osób starszych” Fundacji Orlen Dar Serca

Projekt realizowany w 2018/2019 przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – organ prowadzący szkołę. Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Orlen Dar Serca w szkole prowadzone są działania międzypokoleniowe: spotkania, warsztaty, mobilna biblioteka.
Projekt ma uwrażliwić uczniów na potrzeby osób starszych w najbliższym otoczeniu

 

Budowa miejsca spotkań – infrastruktura rekreacyjna na terenie Kudowy – Zdroju, dzielnicy – Słone, w ramach Lokalnej Grupy Działania

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów” Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” polepszyło infrastrukturę wokół szkoły. Teraz uczniowie (i nie tylko) mogą korzystać ze stołów szachowych lub stołu do tenisa stołowego. Można też odpocząć na nowych ławkach. Wszystko to służy nie tylko uczniom szkoły ale także lokalnej społeczności.

czytaj więcej

 

„Klub reporterów” w programie Równać Szanse

Projekt realizowany w 2019 przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – organ prowadzący szkołę dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (program „Równać Szanse”). Celem projektu jest zdobycie przez grupę młodzieży z Kudowy – Zdroju umiejętności dziennikarskich, rozwinięcie samodzielności i zdolności do pracy w grupie.

czytaj więcej

Erasmus + „Media Clubs”

W okresie III 2019 – VIII 2020 szkoła będzie realizować kolejny projekt w ramach Erasmus+ „Media Clubs”. Projekt jest wspólnym dziełem 6 grup młodzieży z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Grecji, które aktywnie działają w sferze mediów.

czytaj więcej

 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych

Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kudowie – Zdroju, na Słonym od 2017 prowadzi Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – projekt skierowany dla dorosłych.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską, Ministerstwem Edukacji Narodowej i finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest otworzenie szkoły już nie tylko dzieci ale także dla dorosłych mieszkańców Kudowy – Zdroju. Marzy nam się, aby dorośli sami dali najlepszy przykład dzieciom i wnukom, że uczymy się całe życie a nauka może być i zabawą i sposobem na własny rozwój.
W ramach projektu przeprowadzone są zajęcia języka angielskiego i czeskiego, bogaty program warsztatów i spotkań w tym warsztaty z pedagogami poświęcone kwestiom wychowawczym. Szczegółowy program dostępny jest w szkole oraz na FB szkoły. Więcej szczegółów można otrzymać kontaktując się z nami mailowo na adres dyrektor.szkola.slone@gmail.com i telefonicznie 789018797.

 

Erasmus + „Global Education for Global World”

Nasza szkoła przystąpiła do europejskiego programu Erasmus +.
Projekt „Global Education for a Global World” realizujemy przez dwa lata od września 2017r. W partnerstwie uczestniczą szkoły z Litwy, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Polski. Mamy przyjemność współpracować ze szkołami, które mają wspaniałą historię. Tematem projektu sa sprawy globalne i szeroko rozumiana edukacja we współczesnym świecie. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą mierzyć się z różnymi tematami społecznymi, będą poznawać różnego rodzaju mechanizmy oraz warunki występujące we współczesnymi społeczeństwie, a także spotykać się z ciekawymi ludźmi.

Budżety obywatelskie

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności szkoła już trzykrotnie (edycja 2017, 2018 i 2019) zdobyła fundusze w ramach budżetu obywatelskiego: na plac zabaw i jego rozbudowę a także na remont łazienek dla chłopców.

 

Erasmus 2bEco

Kolejny Erasmus w szkole na Słonem
Uczniowie Społecznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kudowie – Zdroju uczestniczyli w kolejnej już wymianie międzynarodowej Erasmus +.
Tym razem to my gościliśmy rówieśników z Europy, ale postanowiliśmy pokazać im inny, równie piękny jak Ziemia Kłodzka zakątek Polski – Tatry i Kraków.
Tematem Erasmusa 2bEco była ekologia i to, jak w codziennych działaniach młodzieży wpleść edukację ekologiczną. Młodzież opracowywała scenariusze swych działań w 4 różnych krajach, wymieniała się doświadczeniami a także szukała inspiracji, m.in.: w Centrum Edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Teraz nasi uczniowie zrobią „ekologiczny audyt” szkoły i zabierzemy się wspólnie za zmienianie jej na bardziej ekologiczną.