tel. 74 86 61 264, e-mail: sekretariat.szkola.slone@gmail.com

Erasmus +, Podnoszenie kompetencji kadry.

Erasmus +, Podnoszenie kompetencji kadry w myśl Arystotelesa „Ci,którzy wiedzą, wiedzą. Ci, którzy rozumieją, uczą”. Projekt pozwalający na udział naszych nauczycielek i nauczycieli w następujących 6 szkoleniach organizowanych przez europejskie instytucje szkolące:
a) Pracy z uczniem w oparciu o metody mobilizujące kreatywność, kreatywne myślenie i dokonywanie własnych wyborów w procesie nauczania
b) Kreatywnego podejścia do sztuki i korzystania z niej (i metod aktywizujących) w różnych naukach i dziedzinach i sferach pracy nauczyciela
c) Metoda ICL w kreatywnej pracy z uczniem i nakierowanie jej na potrzeby ucznia
d) Praca z uczniem mającym szczególne potrzeby edukacyjne
e) Ekologiczne szkoły na rzecz zrównoważonego rozwoju
f) Zarządzanie nowoczesną szkołą.
Dodatkowo zaprosimy eksperta na szkolenie już w Polsce dla większości kadry, które ma być poświęcone metodom zarządzania klasą dla nauczycieli w oparciu o nowe metodologie, skuteczną motywację, współpracę i różne formy oceniania.