Zasady sanitarne i organizacyjne pracy SZSP w czasie pandemii COVID19

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami sanitarnymi i organizacyjnymi w naszej szkole w czasie pandemii COVID19.

Szczegóły w załączniku.

zasady sanitarne