„Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki ” 2022

Klasa 2 zaangażowała się w ogólnopolski projekt wydawnictwa MAC, Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki ” 2022.
Dzięki udziałowi w projekcie uczennice i uczniowie mają szansę zaprzyjaźnić się z matematyką i uświadomić sobie, że jest ona obecna
we wszystkich dziedzinach życia, otacza nas na co dzień. Oprócz kompetencji matematycznych, projekt rozwija podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, a także inicjatywność i przedsiębiorczość.

Za nami pierwszy moduł: matematyka na drodze.